opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
060013170d8003807960424053c8628f0b660b0a2d4b60d11c589c24e41aa549
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID060013170d8003807960424053c8628f0b660b0a2d4b60d11c589c24e41aa549
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:25:35
INPUT VALUE 0.43533602 btc
OUTPUT VALUE 0.43532851 btc
TX FEE PAID 0.00000751 btc
TX SIZE (bytes)454
FEE RATE (satoshi/byte)1
CONFIRMATIONS23133
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000137620c169613cd34d11c7c1ec74581bda33e42dd60e2b

INPUTS

(2 total)

BTC
03BXt6qxj66hmd1Zj8jqeBxayqYcGkUA1SD0.05238502
527012311e6a4b52835348649d3b24b021a5a4e8bb0ce2c58f7f9c40f09214d5
13BnkiFSF8mvpxnk5Jb1pFozSugxRJUFKy10.382951
77b3b5d28a025c4803ac76934f6783da2f05864e1a646a4e6c10a6428e5a54c5

OUTPUTS

(3 total)

BTC
012ePND7pBQo5b1CVL8HDHg8WEJfTLF2Sia 0.05
11NdWD4mm5xDMjF5LH1xn6x6tGvAkc4mpW7 0.34320938
23K5XWq9ZLgyhrFLUeG1SaW5brpUnyNjtP4 0.04211913

RAW TRANSACTION HEX
02000000000102d51492f0409c7f8fc5e20cbbe8a4a521b0243b9d64485383524b6a1e31127052f8000000171600141cd2c77c04fa3e19a6a8d12d2d226b03ed66401dfeffffffc5545a8e42a6106c4e6a641a4e86052fda83674f9376ac03485c028ad2b5b3770e00000017160014276e8e606dfb92768f59e22ff9f0ee797d3d11d1feffffff03404b4c00000000001976a914120a2fb0d4bf1e85a6c3130edad712a08d0879ba88ac2ab20b02000000001976a914ed41ff69dd53e2ed67a920b1479f7fc1fef3091a88acc94440000000000017a914bebbfdae2950a81da96001f3113e9f99b57206bf87024730440220571d24a53ede6d72b33b46ff648e18fa50e0022e791d677f5506b8b1dfacc31902204471ccb8ef11280263b0a34d35435d55c5b0d1b62c1c43beb32187a34f47df070121036c621ca656dff4501b5767cf2845406e1732fdfd2c0ca550ac38e7fa68a56100024730440220714ce3bed41af50c62acb7488f8d59279b2aab9938808291f3de806afadd2baa022026f96e7b4f0786098014647d06f06480549c9fa4539cf0c486a5bdd72391e445012102ca01240677b3e66bfc7db076763a1e27a93078f0d1c15eaad331ecb518ee44cdfb830800