opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
0954cd973d781358c195722944e7464580d217ac60b864add351e5e876542fc6
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID0954cd973d781358c195722944e7464580d217ac60b864add351e5e876542fc6
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:25:35
INPUT VALUE 0.00326406 btc
OUTPUT VALUE 0.00325392 btc
TX FEE PAID 0.00001014 btc
TX SIZE (bytes)373
FEE RATE (satoshi/byte)2
CONFIRMATIONS24410
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000137620c169613cd34d11c7c1ec74581bda33e42dd60e2b

INPUTS

(2 total)

BTC
01DKsmU2Mxvvdhgrp64dVKewfcG75bsAXMS0.00026973
8aa140b16cd09751fd80fa00d8d4525c988503f770fbda2e7a497b17110c931c
11DeJdYcZ9u4BV5L3guFVB7vQ9xVoHjeT4V0.00299433
f965998f4fd8f587b034be31f9b1d27873cfc161bdb1cc30a06ab2596b86fb3b

OUTPUTS

(2 total)

BTC
01HHJBQ8GiJLC1B2PTDZ9sDApdbAJr26ut4 0.00010774
11LFAPdAA8pv4nkvHj6DwJHzNAtA5sVCCPM 0.00314618

RAW TRANSACTION HEX