opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
1d60d62fd7305e7bd8932348f081ff02162f9a3f25683236f92e67915c241376
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID1d60d62fd7305e7bd8932348f081ff02162f9a3f25683236f92e67915c241376
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:25:35
INPUT VALUE 0.10664697 btc
OUTPUT VALUE 0.10657417 btc
TX FEE PAID 0.00007280 btc
TX SIZE (bytes)371
FEE RATE (satoshi/byte)19
CONFIRMATIONS14674
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000137620c169613cd34d11c7c1ec74581bda33e42dd60e2b

INPUTS

(1 total)

BTC
03QN3vRUt6eYfBxNCzDRTcNqsJG4sK1fCLn0.10664697
348c0c1529c683381aba55b3a3b499072ac448e08b15f2312924fc13c98ec8c5

OUTPUTS

(2 total)

BTC
019xEi1pGHCETRPgMnzCH4hJfiZmimGBJ4n 0.00124
13QN3vRUt6eYfBxNCzDRTcNqsJG4sK1fCLn 0.10533417

RAW TRANSACTION HEX