opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
237645b3066fe78683c8067a53511800de6a0845805b601399b2b3ed68b9e9f6
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID237645b3066fe78683c8067a53511800de6a0845805b601399b2b3ed68b9e9f6
DATE / TIME11-Jan-2019 / 05:13:15
INPUT VALUE 2.82958361 btc
OUTPUT VALUE 2.82953674 btc
TX FEE PAID 0.00004687 btc
TX SIZE (bytes)246
FEE RATE (satoshi/byte)19
CONFIRMATIONS1775
CONFIRMED IN BLOCK0000000000000000001316c61892f2b038f19ddf711504580340c49315c892a2

INPUTS

(1 total)

BTC
13LXnTg3CmoBGWPWL7ffJYqqu2sXSZMoBTT2.82958361
0a95caee083af1e3deeac6ad7de51078e6683825b5d6eb30b2233eb9c063325d

OUTPUTS

(2 total)

BTC
1bc1qgtk22rukm5rgk2e7yqexqqraqh4h0046ewp4qh 2.80180667
239MxUvTJg1nHQMidtei8NG1qKgP5pZrg9M 0.02773007

RAW TRANSACTION HEX