opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
2455215cac312b543882272748091055d60caf2bc0ba8e6bb178b636cbf31cc7
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID2455215cac312b543882272748091055d60caf2bc0ba8e6bb178b636cbf31cc7
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:25:35
INPUT VALUE 0.01496382 btc
OUTPUT VALUE 0.01495809 btc
TX FEE PAID 0.00000573 btc
TX SIZE (bytes)225
FEE RATE (satoshi/byte)2
CONFIRMATIONS22999
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000137620c169613cd34d11c7c1ec74581bda33e42dd60e2b

INPUTS

(1 total)

BTC
0195BZeV1zsa9qmkNLFe4NjDffv6b8xAuTk0.01496382
28c114ce8ce4f64db4c776fbf0f12c65c633ac0b5bb06d3fa0fd92ad6b428118

OUTPUTS

(2 total)

BTC
01828RtYgYHKFdZMjNrQz9ggcQQXzfvef7K 0.00295809
11FkqdEM8LcqnpTqYHTQ87sDi9XDeHqgeHq 0.012

RAW TRANSACTION HEX