opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
285c293dbe9506e9609dd048e98c75e848c7391a485fb841431734190f6251de
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID285c293dbe9506e9609dd048e98c75e848c7391a485fb841431734190f6251de
DATE / TIME11-Jan-2019 / 05:13:15
INPUT VALUE 1.7551 btc
OUTPUT VALUE 1.75506158 btc
TX FEE PAID 0.00003842 btc
TX SIZE (bytes)226
FEE RATE (satoshi/byte)17
CONFIRMATIONS22990
CONFIRMED IN BLOCK0000000000000000001316c61892f2b038f19ddf711504580340c49315c892a2

INPUTS

(1 total)

BTC
01Nd6R9vEqaqnXL1LqhjhJt4qJnQVangCpa1.7551
3cc5d77a505dd93bf869f554b0e9ffa41eefcfcc2e0859b0fe800e611db630ab

OUTPUTS

(2 total)

BTC
019Pu7bDcRuz3hNGJQghq9CGtZxZ43173i6 0.08048718
118BV2kgzxky3XJKzCRJbNneJqJtVn4hz1R 1.6745744

RAW TRANSACTION HEX