opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
2bcb369c24db02f775564c5636038dd57c049b3b1895dfec05b2c823442a5860
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID2bcb369c24db02f775564c5636038dd57c049b3b1895dfec05b2c823442a5860
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:53:33
INPUT VALUE 0.036208 btc
OUTPUT VALUE 0.03613589 btc
TX FEE PAID 0.00007211 btc
TX SIZE (bytes)373
FEE RATE (satoshi/byte)19
CONFIRMATIONS10758
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000111dcd34292a7ed8c76c65f098a0cbcdc5070c5eceecf2

INPUTS

(2 total)

BTC
11GurtBt46QQVLJUpUtwbmFX4sHiwV89Psc0.000851
09be295950545c9ea2135d06d97824e7f3682491b52449cbc0ac136982ec4e10
21D9B5R8w1q2BvD9mbPiSa9fYJEeri4T9Yp0.035357
c8548eea9975139c4f4b1f8dd83600c04afd1fd7b8a7e00b0bf923048c940912

OUTPUTS

(2 total)

BTC
11P1QDnKrpBhhvk4jvqA2Nm4ZHXdP8Fi9b4 0.026208
213m2Sjyjx8zqEHmAv9smLXMQkn5QGHwiY3 0.00992789

RAW TRANSACTION HEX