opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
45b0a7aa0c372caed2b4d773286a0894657393253905130741b47e7713f9b361
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID45b0a7aa0c372caed2b4d773286a0894657393253905130741b47e7713f9b361
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:25:35
INPUT VALUE 0.02104 btc
OUTPUT VALUE 0.02103322 btc
TX FEE PAID 0.00000678 btc
TX SIZE (bytes)191
FEE RATE (satoshi/byte)3
CONFIRMATIONS23283
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000137620c169613cd34d11c7c1ec74581bda33e42dd60e2b

INPUTS

(1 total)

BTC
014gpVdLs9A9N8Xjqgg5gUZzXmrr4fc9ST60.02104
b605c9e829872bf626b69ffd9ce8faae346e833e3e6f82c1e441a8003ac14ca5

OUTPUTS

(1 total)

BTC
01Cxq2nnJf6FuAYVCkoVsNu3sPrdnM4gopB 0.02103322

RAW TRANSACTION HEX