opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
573f80ae24d3a679acd0611bf0eded417b3173e885b57c76f7706703c2c7c591
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID573f80ae24d3a679acd0611bf0eded417b3173e885b57c76f7706703c2c7c591
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:08:51
INPUT VALUE 1.38819466 btc
OUTPUT VALUE 1.38814036 btc
TX FEE PAID 0.00005430 btc
TX SIZE (bytes)357
FEE RATE (satoshi/byte)15
CONFIRMATIONS24524
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000109a489dcd3161f54a4fe6e0df836720631a00ad2cb07f

INPUTS

(1 total)

BTC
0175xKXTfcLiXgX7XqxLCaskBzW4Qs3nWAM1.38819466
1070df8f8108fe88bd06432b182f05d410b16dee20d55b04aad24a3f2442770c

OUTPUTS

(6 total)

BTC
01NDv7zvvNwXa3xBUP8vh3JQNg2z1XEXmDH 0.1536341
13Hk6bfoNxfMyANWKw4eei1mcLfZKpCXqqX 0.27621017
21Ki4sizJTqpTTBdJo4T9T2wALyV5Ga4M8v 0.01319302
31Efuk4iFpQhV7bc542hwm2YjNZQYuPzLdj 0.06832245
434eXA4b36Tv1LVwjSUuEGF6dyp97pmQ4k4 0.12290122
5175xKXTfcLiXgX7XqxLCaskBzW4Qs3nWAM 0.7538794

RAW TRANSACTION HEX