opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
5ba3cc1a57c2b6519a29884485e30f0a612d2e98b8e635044065789a1c732c21
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID5ba3cc1a57c2b6519a29884485e30f0a612d2e98b8e635044065789a1c732c21
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:53:33
INPUT VALUE 5.141282 btc
OUTPUT VALUE 5.14119303 btc
TX FEE PAID 0.00008897 btc
TX SIZE (bytes)437
FEE RATE (satoshi/byte)20
CONFIRMATIONS22863
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000111dcd34292a7ed8c76c65f098a0cbcdc5070c5eceecf2

INPUTS

(2 total)

BTC
01B5XUQLyHkVgWTwk56PN5uKh3U2zJ83NN12.64687787
018ecb64e239d291ecb3e9e44987c8f9b150c4ce8c8dd33f318869d736a7cd1f
114m8wvqRCBhbD9igHvpFEg4dqH9QGQzrTd2.49440413
2c35be2d323ab14c514b8c456cc982ca8e48b35bc37f5e32cc4fdb0968924d29

OUTPUTS

(4 total)

BTC
0163ZqBJp67o8yrWCsQ6DjTdMoizJxc87si 1.51848303
119WjTC6rGZi8mgmFp6tDtN5upfgsPfQP7e 0.0956
21CxN7sRvPRUXiyUMV6Dt73FSZPudAqG8PG 1.35665
339x55XvxdPDgxoyU15565uuuh4ncDZ3aBs 2.17046

RAW TRANSACTION HEX
01000000021fcda736d76988313fd38d8ccec450b1f9c88749e4e9b3ec91d239e264cb8e010000000069463043021f29debf2e29210539a32120dae4ec47e7d1251137018062db5add097f702147022058db135b7ac450ced02a68790e983d5c286320b57d304d7d36ddd39ab9a867e10121021b5200727d1b37a89b0c554b782cdc0bc89939df4412a8b6737c8975ce67f9eaffffffff294d926809db4fcc325e7fc35bb3488eca82c96c458c4b514cb13a322dbe352c000000006a4730440220497049a0f80e68f7dd8bb6d348e4b8742fb35c38d205417f568dd2ae947e400e02200c4e48a5bd4a4afed1c4e404a1957e23c426975111b8f24fd7e01c94a21037a0012103dd13d6eb57b6451462cf80cc4cabdde1646e3a438b8373686b6040b4f169bf4cffffffff046f050d09000000001976a9143754ddd23a53ed36e8d5a06e78e8a842ecc593bb88acc0df9100000000001976a9145d608186223ef77bfda8ef29eb7c118a5c49be8788ac68151608000000001976a9148321e3eb0bee68f87f6aabb3fd8439372ee3471888acf0dbef0c0000000017a9145a99e11df57a67ed043519b0f0e74d0aa4dcccf08700000000