opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
5fcac21d26834b23cdd419ffc81a6322a18369dce5ee38c48c1e7e9b1b9c8ffb
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID5fcac21d26834b23cdd419ffc81a6322a18369dce5ee38c48c1e7e9b1b9c8ffb
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:25:35
INPUT VALUE 0.89775981 btc
OUTPUT VALUE 0.89770953 btc
TX FEE PAID 0.00005028 btc
TX SIZE (bytes)311
FEE RATE (satoshi/byte)16
CONFIRMATIONS10665
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000137620c169613cd34d11c7c1ec74581bda33e42dd60e2b

INPUTS

(1 total)

BTC
13JjPf13Rd8g6WAyvg8yiPnrsdjJt1NP4FC0.89775981
a81a6d7a024ed71f082c54bdcef4092078f69bfac4056f67d9ec6beafd992b4f

OUTPUTS

(4 total)

BTC
13AELRXseYSZXBdVuXbvCjRsrAD3fbibV7b 0.01118572
23NYTYbX2MUcK5iFSYa9LfPwfe4G7teCntt 0.03098333
3383gxbdPkJQz1n2ta9B2x2yZ3dRRKGNej4 0.03367949
43JjPf13Rd8g6WAyvg8yiPnrsdjJt1NP4FC 0.82186099

RAW TRANSACTION HEX