opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
608550bd73c568953210ef669b69e64c21e91f1595ede15c1b385510298578c5
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID608550bd73c568953210ef669b69e64c21e91f1595ede15c1b385510298578c5
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:53:33
INPUT VALUE 0.00473221 btc
OUTPUT VALUE 0.00468521 btc
TX FEE PAID 0.00004700 btc
TX SIZE (bytes)225
FEE RATE (satoshi/byte)20
CONFIRMATIONS22945
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000111dcd34292a7ed8c76c65f098a0cbcdc5070c5eceecf2

INPUTS

(1 total)

BTC
01QoQYPb5JiKyeK2jj47Rv9YTRGn6FVFCX0.00473221
02987333c2beaeab57df02a7004236d78d4cb95c79bc583c0735366781111328

OUTPUTS

(2 total)

BTC
018DG7hV65DprAWSXsGC9myQhyGnc9hboLu 0.00057332
11QoQYPb5JiKyeK2jj47Rv9YTRGn6FVFCX 0.00411189

RAW TRANSACTION HEX