opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
6135e6956d969a96507b822316c600049a9c19d7d0f997622e612538309dd72c
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID6135e6956d969a96507b822316c600049a9c19d7d0f997622e612538309dd72c
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:25:35
INPUT VALUE 0.49989677 btc
OUTPUT VALUE 0.49989104 btc
TX FEE PAID 0.00000573 btc
TX SIZE (bytes)226
FEE RATE (satoshi/byte)2
CONFIRMATIONS23148
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000137620c169613cd34d11c7c1ec74581bda33e42dd60e2b

INPUTS

(1 total)

BTC
0183K6FWqDccK9JU7yCv4tF8gMmjQWQinrg0.49989677
a27d54453196c68da6ba0935c49b7dfec43a7eab3ba1d7356c7cbf7802ed9196

OUTPUTS

(2 total)

BTC
01H2dyz4GuuDqCKmE6tcM6aVve3uXcNGhgy 0.20163359
11AgaWK8gxXMU2yp5v3S6dWwZvZUfUmjKdV 0.29825745

RAW TRANSACTION HEX