opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
6a639e4a9eebbc39a5d2b3e7f1fdb82a40b620ba6b19f6fb09d0ac431fb43961
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID6a639e4a9eebbc39a5d2b3e7f1fdb82a40b620ba6b19f6fb09d0ac431fb43961
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:08:51
INPUT VALUE 0.01113102 btc
OUTPUT VALUE 0.01110363 btc
TX FEE PAID 0.00002739 btc
TX SIZE (bytes)224
FEE RATE (satoshi/byte)12
CONFIRMATIONS9929
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000109a489dcd3161f54a4fe6e0df836720631a00ad2cb07f

INPUTS

(1 total)

BTC
1bc1q0fwpdlxa0gn43mlsz3tmngq5nllsgz0n8rkdfr0.01113102
ab62fc697c894af8d8ebae41d2bf8f0e7d82e5b8981c0203da08e8c76475fac5

OUTPUTS

(2 total)

BTC
13QNp5X3NyQUyJBGYKJJNKWyU3cRGkwEBcc 0.011
2bc1q0kj4psfgqx9xzj9p9rvgdq7lnnal3djx9m65zu 0.00010363

RAW TRANSACTION HEX