opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
804bc374b6c36ff89671c844207bea07e5db426c4482c9a332e5b1ac14ed51bd
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID804bc374b6c36ff89671c844207bea07e5db426c4482c9a332e5b1ac14ed51bd
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:08:51
INPUT VALUE 0.00531687 btc
OUTPUT VALUE 0.00530483 btc
TX FEE PAID 0.00001204 btc
TX SIZE (bytes)373
FEE RATE (satoshi/byte)3
CONFIRMATIONS14523
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000109a489dcd3161f54a4fe6e0df836720631a00ad2cb07f

INPUTS

(2 total)

BTC
11DDtrBFcBFsRVhy6cRe4waWnveEr3VZ96Z0.00486259
fcca20601e5c484f2ee4cfb479cc65b934349dfd9339cbd642cbb98b337670d3
21NNQDDCiN8x64WJRsfnTXUQTpznfUqQXvW0.00045428
b8b3d439b830eb4f4f90ee4f5fbd4ced3faa469ec2ded1c78e9154902293c02f

OUTPUTS

(2 total)

BTC
11CsYYU8J37RZj8UMzYkQqrCL4bHYjQDvtf 0.00033183
21GhHh9ydLzeEt58kvhYd5PRcjDHkwTMQKA 0.004973

RAW TRANSACTION HEX