opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
9d3b2f06a69a7558ef777170a4c6bcfce28a9125ee68de4134e72646cc0c0f6b
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID9d3b2f06a69a7558ef777170a4c6bcfce28a9125ee68de4134e72646cc0c0f6b
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:25:35
INPUT VALUE 3.39441061 btc
OUTPUT VALUE 3.39438284 btc
TX FEE PAID 0.00002777 btc
TX SIZE (bytes)225
FEE RATE (satoshi/byte)12
CONFIRMATIONS23283
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000137620c169613cd34d11c7c1ec74581bda33e42dd60e2b

INPUTS

(1 total)

BTC
0bc1qhhyu9sxantg7jrm27ayyxf8vjnsenshdldrt8m3.39441061
d1aa50b2978b60332edbc7b8bdd0e214165805b8e33b0678671fdd84d9a37cb1

OUTPUTS

(2 total)

BTC
016QhdDiSq1bt7BNMSKY41rHR5AaGDdHAMg 3.34325311
1bc1qlmlf854a08rg9ph47q0gq5ch02nzklxau4vzqy 0.05112973

RAW TRANSACTION HEX