opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
ae659a9d238a895462999511d5668ba3896533885624b23b513bf9c69fc4e261
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXIDae659a9d238a895462999511d5668ba3896533885624b23b513bf9c69fc4e261
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:25:35
INPUT VALUE 0.00362823 btc
OUTPUT VALUE 0.00362481 btc
TX FEE PAID 0.00000342 btc
TX SIZE (bytes)283
FEE RATE (satoshi/byte)1
CONFIRMATIONS23274
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000137620c169613cd34d11c7c1ec74581bda33e42dd60e2b

INPUTS

(1 total)

BTC
01NekEUD93EJQkhY7fwrtqbRG2yht8PNQju0.00362823
71142cc42d31a4030c30b0c5378ec22c02f605c76d70daee7c36529add618d87

OUTPUTS

(2 total)

BTC
01NekEUD93EJQkhY7fwrtqbRG2yht8PNQju 0.00362481
1nulldata 0

NULL DATA DETECTED
OP_RETURN 00050f6d0001e656a96241595187d86c7ec698e63087c8a273d1dd380a5bea915f7e14c02f8d15c2661b971175c17037f35167955c3885cb063f847d6d05cd52010ba9ce1553ea1418b0c18bdc515d88

DECODED OP_RETURN
mVbAYQl~0s8[_~/fup7Qg\8?}mRSQ]


RAW TRANSACTION HEX