opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
b0aced5e1f94d78c52381141ce589906d6b9909cfb2c4c7a4e0adfbd35d08608
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXIDb0aced5e1f94d78c52381141ce589906d6b9909cfb2c4c7a4e0adfbd35d08608
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:53:33
INPUT VALUE 282.30831114 btc
OUTPUT VALUE 282.30731114 btc
TX FEE PAID 0.001 btc
TX SIZE (bytes)224
FEE RATE (satoshi/byte)446
CONFIRMATIONS15186
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000111dcd34292a7ed8c76c65f098a0cbcdc5070c5eceecf2

INPUTS

(1 total)

BTC
018MBM8umeDF9DzEcgnCi7GkeqX2jyzUU8h282.30831114
bac4906b45bdf68b496cbfc6fe0d51df717625942f54d8be45c245cd7787b2ef

OUTPUTS

(2 total)

BTC
03GwdPLhsjDgQ5P7VZu6G6H5BJ18B7JqaAo 0.3841282
11DTm1DipgYM8bWJ3gqQ5dzDb1N56xDtTyZ 281.92318294

RAW TRANSACTION HEX