opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
bc23183a3cb2d1dd274c4c2d77c2e619afb1fdaa3b1dce31ca3357bfbf6e6595
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXIDbc23183a3cb2d1dd274c4c2d77c2e619afb1fdaa3b1dce31ca3357bfbf6e6595
DATE / TIME11-Jan-2019 / 05:13:15
INPUT VALUE 16.99997899 btc
OUTPUT VALUE 16.99995064 btc
TX FEE PAID 0.00002835 btc
TX SIZE (bytes)224
FEE RATE (satoshi/byte)12
CONFIRMATIONS23539
CONFIRMED IN BLOCK0000000000000000001316c61892f2b038f19ddf711504580340c49315c892a2

INPUTS

(1 total)

BTC
019BwvHZqQbHx6vzhC9dBttYrHLaFa8nci216.99997899
dbec6351a25b9b527773c100c170be0a8ba7a94b58d66d125f7189bc0b042e96

OUTPUTS

(2 total)

BTC
03E2dwe9krCRujqdqqvbHPBNngjTZG9hGRF 2
11FPPpoVnD5mzVgZduJK4kHVtdCPRAWJcQC 14.99995064

RAW TRANSACTION HEX