opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
c2717ca5819e9457d06abe858176a0b0a24bf35ab1436a981b2e3a17ad34160a
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXIDc2717ca5819e9457d06abe858176a0b0a24bf35ab1436a981b2e3a17ad34160a
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:25:35
INPUT VALUE 0.83392379 btc
OUTPUT VALUE 0.83391812 btc
TX FEE PAID 0.00000567 btc
TX SIZE (bytes)224
FEE RATE (satoshi/byte)2.5
CONFIRMATIONS27763
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000137620c169613cd34d11c7c1ec74581bda33e42dd60e2b

INPUTS

(1 total)

BTC
01QAfMhaqPbrpqkK9CZywwTPnWP5C1dds3q0.83392379
3101bcb6ae9d9f31f75abb5187008778e610d97b06436372a080abc6ab9fb5c3

OUTPUTS

(2 total)

BTC
03HC6F64ThD5CQj3QZT8VQCZNgegaHxU3Jc 0.00355116
114XiC5joQ1VxQGNrcWEJCCuyqQAJY2pTqr 0.83036696

RAW TRANSACTION HEX