opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
c7f06bb0b62f8500ddca8db6f8854adf659f69c1afb1e2b57cf620a9bdf9c11a
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXIDc7f06bb0b62f8500ddca8db6f8854adf659f69c1afb1e2b57cf620a9bdf9c11a
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:08:51
INPUT VALUE 0.09765259 btc
OUTPUT VALUE 0.09758049 btc
TX FEE PAID 0.00007210 btc
TX SIZE (bytes)372
FEE RATE (satoshi/byte)19.3
CONFIRMATIONS27910
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000109a489dcd3161f54a4fe6e0df836720631a00ad2cb07f

INPUTS

(1 total)

BTC
032Qkmjoo9C7iWpHqWfswJ5GyXNHVqJprqv0.09765259
cb615a5d2dcbe607130257686f5f596fef807beb78ddecd240792d3c43cf9011

OUTPUTS

(2 total)

BTC
03Lnxxd3psZ9qKy49JMrxDqECmaYnYoQqHW 0.01796
132Qkmjoo9C7iWpHqWfswJ5GyXNHVqJprqv 0.07962049

RAW TRANSACTION HEX