opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
d3378f92edb33b74545203038f237a59919eb3cb331f621df8c1a6d1c632263a
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXIDd3378f92edb33b74545203038f237a59919eb3cb331f621df8c1a6d1c632263a
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:53:33
INPUT VALUE 0.01011695 btc
OUTPUT VALUE 0.01007394 btc
TX FEE PAID 0.00004301 btc
TX SIZE (bytes)223
FEE RATE (satoshi/byte)19
CONFIRMATIONS22946
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000111dcd34292a7ed8c76c65f098a0cbcdc5070c5eceecf2

INPUTS

(1 total)

BTC
01LQAq5gPYHkng6DMvh98Sr7QS54fiBiS6j0.01011695
bab145749c0bd1dc6b179916e13f92c91202342406bbef606ff2b3c28ac84898

OUTPUTS

(2 total)

BTC
01ENaDfyR4n2NDHHKy5NxuizyXku18nRqWk 0.01001056
1bc1q457m50dz4mppjrvwufjukjjtkdxzqxjv66y9fy 0.00006338

RAW TRANSACTION HEX