opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
eb833d34d5c7bd086245dcbfa066ff75a6b3aa855861d247a722235a07594556
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXIDeb833d34d5c7bd086245dcbfa066ff75a6b3aa855861d247a722235a07594556
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:25:35
INPUT VALUE 12.0360898 btc
OUTPUT VALUE 12.0360398 btc
TX FEE PAID 0.00005000 btc
TX SIZE (bytes)226
FEE RATE (satoshi/byte)22
CONFIRMATIONS14099
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000137620c169613cd34d11c7c1ec74581bda33e42dd60e2b

INPUTS

(1 total)

BTC
1194kjYF63zDAtVVPeQL3vDpK4XvpGWMpH812.0360898
004ed5ab7dc05ee93ee9aec435aa33e5ad555db21de3f4cbfdb9a99796e34a78

OUTPUTS

(2 total)

BTC
112ycfDWQ6DLwpj867v5mvusDgXHqxj55d8 0.01219929
216b25AuJyxf2qZQdq4Qd7jD7qBp3Q6g626 12.02384051

RAW TRANSACTION HEX