opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
f01d2cfb15ea5040812a9eaa24aedb2c1aae75e5347d7405edc295c2caeeaf1a
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXIDf01d2cfb15ea5040812a9eaa24aedb2c1aae75e5347d7405edc295c2caeeaf1a
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:25:35
INPUT VALUE 0.08265234 btc
OUTPUT VALUE 0.08264656 btc
TX FEE PAID 0.00000578 btc
TX SIZE (bytes)372
FEE RATE (satoshi/byte)1
CONFIRMATIONS24410
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000137620c169613cd34d11c7c1ec74581bda33e42dd60e2b

INPUTS

(2 total)

BTC
01LeLU5JzLrhHy3HTedaWMrcpVdKzP6qk8a0.00809508
c766d48cc245ca79ec97cf1e70b4f3c1a9373e46a351c390506a5cf8860c56b7
11441ZUYpTeRXUcw7La2A5Ltk7U2LUw6VsX0.07455726
db904a86265f78632fcf54e48efb9ff8e053424f44193922d5033591dcd636c3

OUTPUTS

(2 total)

BTC
01DQFDFbzpPkzBERp5RgekqceRQ62vQRMxo 0.01071929
11GH9jQcxiDc4UQtR4hLdVMqSmFka3jB2K2 0.07192727

RAW TRANSACTION HEX