opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
f2b450e039f0ca540dbd297a80553debc615e2be37c47b2d934f69eda9a8e87d
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXIDf2b450e039f0ca540dbd297a80553debc615e2be37c47b2d934f69eda9a8e87d
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:08:51
INPUT VALUE 3.51323762 btc
OUTPUT VALUE 3.5131686 btc
TX FEE PAID 0.00006902 btc
TX SIZE (bytes)357
FEE RATE (satoshi/byte)19
CONFIRMATIONS9912
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000109a489dcd3161f54a4fe6e0df836720631a00ad2cb07f

INPUTS

(1 total)

BTC
11Bw1ejrtNAyTQWaL85m4DFtcRV7yKQduZE3.51323762
744083073efd634e926f55f06469c8305f765719700f729cfe73a18409abb76c

OUTPUTS

(6 total)

BTC
11NvHYYhGo97cQoy4UUSq1xnPBomqh9Jh7r 0.4
21JjiRgdkT2M7NaipLVazYCHxCaPaam6DuL 2.7156086
313AG6NDjy8JrQcwnh79CxaNx5kjHk3iJGA 0.2056
41A9Qy7dRpKjUd6LCGpytASBB7jDLHKQCPH 0.07
53K3qmmgULu446YDr6CJNbnbLLFTW8NX8aq 0.09196
63HJMh4Kiv8nHpmWtWT38FkyaV1fVUhWdai 0.03

RAW TRANSACTION HEX