opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
6b78148d9f68b80395b25321830f36483d46e469c4f17c01963c2b770b351281
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXID6b78148d9f68b80395b25321830f36483d46e469c4f17c01963c2b770b351281
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:25:35
INPUT VALUE 0.00070929 btc
OUTPUT VALUE 0.00069807 btc
TX FEE PAID 0.00001122 btc
TX SIZE (bytes)373
FEE RATE (satoshi/byte)3
CONFIRMATIONS23288
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000137620c169613cd34d11c7c1ec74581bda33e42dd60e2b

INPUTS

(2 total)

BTC
019Qv7uCEotBDDvq6dHXveJni2xYHvKwHVW0.00016209
71791dd21ea293807be7a6c37707a96fecb4f21480d4ace8151c662fa6c41441
11NvMSsNkBb2ktTGWhPPLpjwN79z22JYVWe0.0005472
7e11628e8d5258ba26750c1e49b87f7d2dbb08bbe5423ff68fcf77314e3fa66a

OUTPUTS

(2 total)

BTC
01BVhmJqN4JCA7Bwri9tg1rGjdj8Kmhp4WH 0.00015092
11CxroMout6yqbpZ3CLQ38THqWma1YchHU8 0.00054715

RAW TRANSACTION HEX