opreturn.net
btc


BITCOIN TRANSACTION
f8b15e922b861c762ccfccf715166a1141b75464415853a0b4918a4fab25e6c8
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here.


TXIDf8b15e922b861c762ccfccf715166a1141b75464415853a0b4918a4fab25e6c8
DATE / TIME11-Jan-2019 / 04:25:35
INPUT VALUE 0.15 btc
OUTPUT VALUE 0.14999573 btc
TX FEE PAID 0.00000427 btc
TX SIZE (bytes)248
FEE RATE (satoshi/byte)1
CONFIRMATIONS23213
CONFIRMED IN BLOCK000000000000000000137620c169613cd34d11c7c1ec74581bda33e42dd60e2b

INPUTS

(1 total)

BTC
03CrjSocqFbtjqmRFPpNqZN3vBcY7fSfs150.15
999c74e6323280f2aa0c9161100b04a295db38911eb15aa8b06c04b333f8ef4c

OUTPUTS

(2 total)

BTC
03GB2PN4zqD8U13R3H35zZgMJZrdjN4VCJN 0.022992
13AY5ZpFnQm1Q8958M2RGYUSbrbkLSwSrn3 0.12700373

RAW TRANSACTION HEX